خانه / بایگانی برچسب: Via akiarostami پيشنهاد ميكنم يكشنبه اگر

بایگانی برچسب: Via akiarostami پيشنهاد ميكنم يكشنبه اگر

Via akiarostami پيشنهاد ميكنم يكشنبه اگر

Via akiarostami پيشنهاد ميكنم يكشنبه اگر Via @akiarostami پيشنهاد ميكنم يكشنبه اگر به بدرقه پدرم ميرويد، لباس زيبا بپوشيد كه جشن زندگي پر ثمر و با افتخارش باشد نه عزاي رفتنش. حضور او به اين زودي از بين ما نخواهد رفت. در خانه او هميشه به روي هر علاقمندي باز …

ادامه نوشته »