خانه / بایگانی برچسب: prilaga

بایگانی برچسب: prilaga

برنامه بازیهای امروز به وقت ایران سوئد

برنامه بازیهای امروز به وقت ایران سوئد ⭕️ برنامه بازیهای امروز به وقت ایران : سوئد – انگلیس ساعت 18:30 روسیه – کرواسی ساعت 22:30 شبکه های پخش کننده در لینک زیر : https://goo.gl/r8ttM4 .#جامجهانیروسی #جامجهانی #جامجهانی2022 #جامجهانی۲۰۱۸روسیه #جامجهانیروسیه2018 #جامجهانی_فوت_لیدی #جامجهانی2018روسیه #جامجهانی_فوتبال #جامجهانی_روسیه #جامجهانی_کشتی_آزاد #جامجهانی۲۰۱۸ #جامجهانی2002 #prilaga #جامجهانیدرروسیه #جامجهانی_2018 #جامجهانیفوتبال …

ادامه نوشته »

پوشش مراحل حذفی جام جهانی توسط سرور های

پوشش مراحل حذفی جام جهانی توسط سرور های 🔴پوشش مراحل حذفی جام جهانی توسط سرور های پر قدرت دیجی ست 🔴 بدون لحظه ای فریز و قطعی 💢 با کیفیت FULL HD 🎞 در ماهواره های مختلف 🛰🛰 خرید سیسیکم ⏬ 🆔 09100033669 تماس #جامجهانی_روسیه #جامجهانی2018روسیه #جامجهانی2002 #جامجهانیفوتبال #جامجهانی۲۰۱۸روسیه #جامجهانی۲۰۱۴ …

ادامه نوشته »

برنامه بازیهای امروز به وقت ایران برزیل

برنامه بازیهای امروز به وقت ایران برزیل ⭕️ برنامه بازیهای امروز به وقت ایران : برزیل – کاستاریکا ساعت 16:30 نیجریه – ایسلند ساعت 19:30 صربستان – سویس ساعت 22:30 شبکه های پخش کننده در لینک زیر : https://goo.gl/r8ttM4 . . aga #جامجهانی_فوت_لیدی #جامجهانی۲۰۱۸روسیه #جامجهانی۲۰۱۴ #جامجهانیدرروسیه #جامجهانی۲۰۱۸ #جامجهانیروسی #جامجهانی_کشتی_آزاد #جامجهانی_روسیه_2018 …

ادامه نوشته »

خبرگزاری اختصاصی ماهواره پخش جام جهانی

خبرگزاری اختصاصی ماهواره پخش جام جهانی خبرگزاری اختصاصی ماهواره: پخش جام جهانی روسیه(IRIB3) درجهت بدر۲۶ درجه شرقی فقط در دو فرکانس زیر: 12265_H_30000 HD✅ 11881_H_27500 ❌ 11900_v_27500 SD✅ 💲 1111113311111133 @digisat2016 . . #جامجهانی_کشتی_آزاد #جامجهانیروسی #جامجهانی_فوت_لیدی #جامجهانی2014 #جامجهانیآرژانتین۱۹۷۸ #جامجهانی #جامجهانیروتوخانهببینیم #جامجهانی2002 #جامجهانی۲۰۱۸ #جامجهانی۲۰۱۸روسیه #جامجهانی_روسیه #جامجهانی2022 #جامجهانیدرقالبیکآپدیترایگانبهفیفا۱۸می #جامجهانیفوتبال #جامجهانی_روسیه_2018 #جامجهانی2018روسیه #جامجهانیروسیه2018 …

ادامه نوشته »

خبرگزاری اختصاصی ماهواره پخش جام جهانی

خبرگزاری اختصاصی ماهواره پخش جام جهانی خبرگزاری اختصاصی ماهواره: پخش جام جهانی روسیه(IRIB3) درجهت بدر۲۶ درجه شرقی فقط در دو فرکانس زیر: 12265_H_30000 HD✅ 11881_H_27500 ❌ 11900_v_27500 SD✅ 💲 1111113311111133 @digisat2016 . . #جامجهانی_کشتی_آزاد #جامجهانیروسی #جامجهانی_فوت_لیدی #جامجهانی2014 #جامجهانیآرژانتین۱۹۷۸ #جامجهانی #جامجهانیروتوخانهببینیم #جامجهانی2002 #جامجهانی۲۰۱۸ #جامجهانی۲۰۱۸روسیه #جامجهانی_روسیه #جامجهانی2022 #جامجهانیدرقالبیکآپدیترایگانبهفیفا۱۸می #جامجهانیفوتبال #جامجهانی_روسیه_2018 #جامجهانی2018روسیه #جامجهانیروسیه2018 …

ادامه نوشته »