خانه / بایگانی برچسب: ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ، به خاﻃﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ

بایگانی برچسب: ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ، به خاﻃﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ، به خاﻃﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ، به خاﻃﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ، به خاﻃﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻴﮑﻨد! ﻫﺮﮔﺰ، ﻣﻨﺘﻈﺮ “ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺧﻴﺎﻟﻰ” ﻧﺒﺎﺵ. ﺳﻬﻤﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ “ﺷﺎﺩی ﺯﻧﺪگی” ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﮕﻴﺮ. سر فيلمبرداري هم اكنون 😊📷📽🎥 #ليلا_بلوكات

ادامه نوشته »