خانه / بایگانی برچسب: کـه

بایگانی برچسب: کـه

خــــــدایــــــا از بـد کـردن آدمـهـایـت

خــــــدایــــــا از بـد کـردن آدمـهـایـت ! خــــــدایــــــا… از بـد کـردن آدمـهـایـت شـکـایـت داشـتـم به درگاهـت… امـا شـکایـتـم را پـس مـیگـیـرم… مـــن نـفـهـمـیـدم… فرامـوش کـرده بـودم کـه بـدی را خـلـق کـردی تـا هـر زمـان کـه دلـم گـرفـت از آدمـهـایـت… نـگـاهـم بـه تـو بـاشـد… گـاهــی فـرامـوش مـیـکـنـم کـه وقـتـی کـسـی کـنـارمـن نیـسـت، …

ادامه نوشته »