خانه / بایگانی برچسب: قلبی

بایگانی برچسب: قلبی

بخش دوم پس اگر پیرو هدایت قلبی در مسیر

بخش دوم پس اگر پیرو هدایت قلبی در مسیر بخش دوم: پس اگر پیرو هدایت قلبی در مسیر زندگی در صدد ایجاد ارتباطی سازنده با اقسام فکری انسان ها که همگی نیستند مگر تجلی اراده الهی در عالم وجود، هستم، پیرو ایمان و باور قلبی به این آیه کلیدی گنج …

ادامه نوشته »