خانه / بایگانی برچسب: قحطی

بایگانی برچسب: قحطی

هیس ما خوابیم وقتی همه مشغول فوتبال

هیس ما خوابیم وقتی همه مشغول فوتبال #هیس_ما_خوابیم . وقتی همه مشغول #فوتبال هستیم،#جنایتکار های عالم مشغول #جنایت اند 🔹لشکرکشی #عربستان و #امارات به #یمن جان میلیونها #انسان #بیگناه و#گرسنه و #قحطی زده در خطر #جامعه_جهانی_درسکوت #جام_جهانی درهورا . . #ابراهیم_هادی#ایران#جامجهانی#فوتبالی#تیم_ملی#مراکش#گل#گل_مراکش#پیروزی#پرچم#یمنی#جنگ#خواب#رقص#شادی#خیابونا

ادامه نوشته »

هیس ما خوابیم وقتی همه مشغول فوتبال

هیس ما خوابیم وقتی همه مشغول فوتبال #هیس_ما_خوابیم . وقتی همه مشغول #فوتبال هستیم،#جنایتکار های عالم مشغول #جنایت اند 🔹لشکرکشی #عربستان و #امارات به #یمن جان میلیونها #انسان #بیگناه و#گرسنه و #قحطی زده در خطر #جامعه_جهانی_درسکوت #جام_جهانی درهورا . . #ابراهیم_هادی#ایران#جامجهانی#فوتبالی#تیم_ملی#مراکش#گل#گل_مراکش#پیروزی#پرچم#یمنی#جنگ#خواب#رقص#شادی#خیابونا

ادامه نوشته »