خانه / بایگانی برچسب: سيسمونياتاقكودكنوزاد

بایگانی برچسب: سيسمونياتاقكودكنوزاد

اگر ديگر به خودمان دروغ نگوييم شايد كمي

اگر ديگر به خودمان دروغ نگوييم شايد كمي اگر ديگر به خودمان دروغ نگوييم شايد كمي آرام بگيريم زيرا تمام آنچه كه هست را ميدانيم دليلي ندارد كه خودمان را گول بزنيم به خودتان اين باور را تحميل كنيد كه هيچ چيز ارزشِ از بين رفتن آرامشتان را ندارد در …

ادامه نوشته »