خانه / بایگانی برچسب: سلام با دقت وتفکر بخوانید ١ غرور،

بایگانی برچسب: سلام با دقت وتفکر بخوانید ١ غرور،

سلام با دقت وتفکر بخوانید ١ غرور،

سلام با دقت وتفکر بخوانید ١ غرور، سلام با دقت وتفکر بخوانید … ١. غرور، مانع يادگيری ٢. تعصب، مانع نوآورى ٣. کم رويي، مانع پيشرفت ٤. ترس، مانع ايستادن ٥. عادت کردن، مانع تغيير ٦. بدبيني، مانع شادی ٧. خودشيفتگی، مانع معاشرت ٨. شکايت، مانع تلاش گری ٩. خودبزرگ …

ادامه نوشته »