خانه / بایگانی برچسب: خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی

بایگانی برچسب: خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی

خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی

خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را هیچ هشیار ملامت نکند مستی ما را سعدی 🎂چهل سالگی🎂

ادامه نوشته »