خانه / بایگانی برچسب: خلاقیتجامجهانیایرانحبابمحمدرضاپهلوی

بایگانی برچسب: خلاقیتجامجهانیایرانحبابمحمدرضاپهلوی

یا ابرفض این شکلی بوده یعنی این

یا ابرفض این شکلی بوده یعنی این یا ابرفض این شکلی بوده؟؟؟؟!!!!!! یعنی این حجم نادانی برای تغییر حکومت بی سابقست…. #iran#fun#esfahannimrooz#bighanoon#humorous#iran#radio#pahlavi#design#join #radioghermez #pedramebrahimi #worldcup #طنز#بیقانون#اصفهان #رادیو#شاهنشاه #خلاقیت#جامجهانی#ایران#حباب#محمدرضاپهلوی #توییت#کمپین#دلار#پیوستن#پهلوی

ادامه نوشته »