خانه / بایگانی برچسب: خدابخشی

بایگانی برچسب: خدابخشی

موافقی گوینده خدابخشی مسافر j

موافقی گوینده خدابخشی مسافر j موافقی؟؟؟؟؟؟ گوینده: خدابخشی(مسافر) @j.mosafer313 . . . گاهي دلت #بهانه هايي مي گيرد که خودت انگشت به دهان مي ماني…!! گاهي #دلتنگي هايي داري که فقط بايد فريادشان بزني اما #سکوت مي کني … گاهي..!! پشيماني از کرده و ناکرده ات… گاهي دلت نمي خواهد …

ادامه نوشته »