خانه / بایگانی برچسب: توجه

بایگانی برچسب: توجه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی نهمین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی نهمین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی نهمین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. فرانسه-اروگوئه ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @nedibaft برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی دهمین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی دهمین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی دهمین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. بلژیک-برزیل ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @mina4444a برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

مسابقه پیش نینى برزیل بلژیک

مسابقه پیش نینى برزیل بلژیک #👶🏻 مسابقه #پیش_نینى برزیل – بلژیک 👶🏻🎁👶🏻🎁 حالا باید چیکار کنیم؟ دو تکه کاغذ بر میداریم و اسم دو تیمى که با هم مسابقه دارند را روى آنها مینویسم روى هر کاغذ اسم یک تیم کاغذها را جلوى کودك میگذاریم، کودك یکى را بر میدارد …

ادامه نوشته »

مسابقه پیش نینى فرانسه اروگوئه

مسابقه پیش نینى فرانسه اروگوئه #👶🏻 مسابقه #پیش_نینى فرانسه – اروگوئه 👶🏻🎁👶🏻🎁 حالا باید چیکار کنیم؟ دو تکه کاغذ بر میداریم و اسم دو تیمى که با هم مسابقه دارند را روى آنها مینویسم روى هر کاغذ اسم یک تیم کاغذها را جلوى کودك میگذاریم، کودك یکى را بر میدارد …

ادامه نوشته »

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی ششمین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی ششمین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی ششمین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. کرواسی-دانمارک ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @sara_rajabi_1370_ برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی پنجمین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی پنجمین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی پنجمین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. برزیل-مکزیک ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @slri._.frzne برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی سومین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی سومین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی سومین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. اسپانیا-روسیه ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @maryam.khatirii برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی چهارمین مسابقه

تبریک تبریک نینی‌ پیشگوی چهارمین مسابقه تبریک تبریک 🎉🎉🎉 نینی‌ پیشگوی چهارمین مسابقه #پیش_نینی ما انتخاب شد. کرواسی-دانمارک ⚽️ طبق شرایط مسابقه و با قرعه‌کشی یه نینی با مزه و خوش شانس به اسم @sahar.s.1505 برنده دوربین چاپ فوری Fujifilm instax mini9 🎁 • قابل توجه است که از بین …

ادامه نوشته »

مسابقه پیش نینى کلمبیا انگلیس

مسابقه پیش نینى کلمبیا انگلیس #👶🏻 مسابقه #پیش_نینى کلمبیا – انگلیس 👶🏻🎁👶🏻🎁 حالا باید چیکار کنیم؟ دو تکه کاغذ بر میداریم و اسم دو تیمى که با هم مسابقه دارند را روى آنها مینویسم روى هر کاغذ اسم یک تیم کاغذها را جلوى کودك میگذاریم، کودك یکى را بر میدارد …

ادامه نوشته »

مسابقه پیش نینى سوئیس سوئد حالا

مسابقه پیش نینى سوئیس سوئد حالا #👶🏻 مسابقه #پیش_نینى سوئیس -سوئد 👶🏻🎁👶🏻🎁 حالا باید چیکار کنیم؟ دو تکه کاغذ بر میداریم و اسم دو تیمى که با هم مسابقه دارند را روى آنها مینویسم روى هر کاغذ اسم یک تیم کاغذها را جلوى کودك میگذاریم، کودك یکى را بر میدارد …

ادامه نوشته »