خانه / بایگانی برچسب: توانست

بایگانی برچسب: توانست

••• حسرت واقعیت Illusion reality حسرت

••• حسرت واقعیت Illusion reality حسرت ••• حسرت/واقعیت! Illusion/reality حسرت آنچه که می توانست بشود ولی نشد حسرت آنچه که می توانست نشود ولی شد حسرت بودنی که نیست حسرت نبودنی که هست حسرت هیچ حسرت همه؛ و واقعیت که سر برمی آورد ناگهان که تلخ حقیقت را به رخ …

ادامه نوشته »