خانه / بایگانی برچسب: تلاش

بایگانی برچسب: تلاش

خط کش دیگران را بی رحمانه بشکنید هرگز

خط کش دیگران را بی رحمانه بشکنید هرگز خط کش دیگران را بی رحمانه بشکنید!📏 هرگز با خط کش دیگران خود را نسنجید، زیرا همیشه نقاط ضعف خود را خواهید دید، خودتان برای خودتان، خط کش(معیار) تعیین کنید👌 #ویدیو_انگیزشی🌞#برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم …

ادامه نوشته »

صبحتون پر از نشاط افکار فعلی تان زندگی

صبحتون پر از نشاط افکار فعلی تان زندگی صبحتون پر از نشاط❤❤❤ افکار فعلی تان زندگی آینده تان را خلق می کند. به هر چیز بیشتر فکر کنی و بر آن تمرکز داشته باشی در زندگی تو ظاهر خواهد شد. راندا برن #برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری …

ادامه نوشته »

انهایی که صدایم را می شنوند نااااامید نبااااااشییییید

انهایی که صدایم را می شنوند نااااامید نبااااااشییییید انهایی که صدایم را می شنوند نااااامید نبااااااشییییید…… #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii #دیکتاتور

ادامه نوشته »

برجام کنکور انگیزشی امیدصادقی انگیزشی

برجام کنکور انگیزشی امیدصادقی انگیزشی #برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii

ادامه نوشته »

برجام کنکور انگیزشی امیدصادقی انگیزشی

برجام کنکور انگیزشی امیدصادقی انگیزشی #برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii😍

ادامه نوشته »

برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش

برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش شست👌 #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii😍

ادامه نوشته »

بازی تموم نمیشه تا وقتی برررررنده بشمممم

بازی تموم نمیشه تا وقتی برررررنده بشمممم بازی تموم نمیشه تا وقتی برررررنده بشمممم💪💪💪💪❤ #برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii😍

ادامه نوشته »

برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش

برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش برای رسیدن به هدف مهم باید دست از اسایش شست👌 #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii

ادامه نوشته »

فقر فرهنگی نداشته باشیم برجام کنکور

فقر فرهنگی نداشته باشیم برجام کنکور #فقر فرهنگی نداشته باشیم #برجام #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii

ادامه نوشته »

کیا اینجورین کنکور انگیزشی امیدصادقی

کیا اینجورین کنکور انگیزشی امیدصادقی 😁👌کیا اینجورین؟؟؟ #کنکور #انگیزشی #امیدصادقی #انگیزشی_موفقیت #انگیزشی_کنکور #کنکوریها #کنکوری #کنکور97 #انگیزه #ریاضی #دهم #یازدهم #تجربی. #ریاضی #زیست #شیمی #ادبیات #موفقیت #تلاش #سختی #قدرت #صبرخودموفقیته #بابل #پزشکی #ورزش #جامجهانی #فوتبال #seyedomidsadeghiii

ادامه نوشته »