آقایان نه چندان محترم و مجهول الحال که با

آقایان نه چندان محترم و مجهول الحال که با آقایان نه چندان محترم و مجهول الحال که با وقاحت تمام اقدام به چاپ مطلبی در شرمنامه خود کردید، پاسخ سوالتان ساده است. دستان شما شایسته حرمت قلم نیست. آن را زمین بگذارید و به هم کیشان داعشی خود بپیوندید. برای …

ادامه نوشته »

عباس کیارستمی عزیز تو همواره برای ما الگویی

عباس کیارستمی عزیز تو همواره برای ما الگویی عباس کیارستمی عزیز.تو همواره برای ما الگویی ملموس و قابل استناد برای خود ساختگی، استقلال اندیشه، و ترسیم شخصیت جهانی و قابل افتخار و احترام بودی. براستی تو در حافظه تاریخی ما، جاودان خواهی بود. همواره از تو به عنوان نخستین پرچم …

ادامه نوشته »

حسن عزیز، غم پر کشیدنت بر غم های این چند

حسن عزیز، غم پر کشیدنت بر غم های این چند حسن عزیز، غم پر کشیدنت بر غم های این چند صباح گذشته ي دلمان افزود. از تو، جز مهربانی و رویی همواره گشاده به یاد ندارم. دل خود را تسکین می دهم به امید وصلت به وصال معشوق و آرزوی …

ادامه نوشته »