لينك مصاحبه در صفحه فيسبوك رسمى و اكانت

لينك مصاحبه در صفحه فيسبوك رسمى و اكانت لينك مصاحبه در صفحه فيسبوك رسمى و اكانت توييتر رسمى نيز قرار دارد براى حمايت يا انتقاد كردن وقت بسيار است اما قبل از آن يك بار اين مصاحبه را كامل بخوانيد #دروغ #اخباركذب #حريم_شخصى #شرافت #مهنازافشار #ياسين_رامين #ازدواج #عاقلان_دانند By @newshaah

ادامه نوشته »

موضوع مهريه ميلياردى كه به هيچ وجه صحت نداشت خانم

موضوع مهريه ميلياردى كه به هيچ وجه صحت نداشت خانم موضوع مهريه ميلياردى كه به هيچ وجه صحت نداشت خانم برومند نازنينم كه براى اولين بار اين موضوع (مهريه) را عنوان كردند يك بار ديگر اظهارات خود را تكذيب و محبت خود را به من ارزانى داشتند. ايشان براى من …

ادامه نوشته »