خانه / اینستاگرام خوانندگان / احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون

آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون آرزو میکنم سال جدید تن تون سالم باشه و اون جور که دوست دارین و خوشحال هستین زندگی کنین براتون سالی پر از بی نیازی پر از آرامش و آزادی آرزو میکنم به دور از استرس از خدا میخوام تو …

ادامه نوشته »